De werkwijze

OVERALL DOELSTELLING
 

Een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede in de wereld. Op een manier die anderen inspireert op eigen wijze goed te doen.


INSPIRATIE
 

Wij geloven dat armoede in de armste regio’s van de wereld wordt bestreden door ontwikkeling van de lokale economie. En dat eerlijke handel de motor is achter duurzame economische ontwikkeling. 


WERKWIJZE
 

De handel die we drijven staat voorop. Hoe meer handel, hoe meer mensen aan het werk, des te groter de bijdrage die we leveren aan armoede bestrijding. Onze primaire doelstelling is dan ook het vergroten van deze handel, zodat hiermee een positieve bijdrage kan worden geleverd aan de economische ontwikkeling van producenten en hun families.

 

Om er voor te zorgen dat de handel die we drijven een duurzame bijdrage levert, willen we de dat onze handel voldoet aan de voorwaarden van "Fair Ondernemerschap". Dit zijn voorwaarden als een eerlijk inkomen, goede arbeidsomstandigheden, gelijke kansen voor mannen en vrouwen, veilige en gezonde werkomstandigheden en het verbod op kinderarbeid. In 2013 heeft Return to Sender hiervoor een standaard opgesteld en een scan ontwikkeld.

 

Wanneer de stichting Return to Sender winst maakt, wordt deze geïnvesteerd in de ontwikkeling van producenten op hun weg naar een zelfstandige positie op de lokale, dan wel internationale markt.

 

 
imgimg