Disclaimer

Return to Sender stelt de op deze website getoonde informatie met constante zorg en aandacht samen. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Return to Sender behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Return to Sender alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Return to Sender niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Return to Sender, welke geen eigendom zijn van Return to Sender, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Return to Sender.

Hoewel Return to Sender zeer selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Return to Sender worden onderhouden wordt afgewezen. Return to Sender sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Return to Sender.

Mocht je vragen hebben of meer informatie nodig hebben, dan kan je contact met ons opnemen.

Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Return to Sender. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Return to Sender. Mocht je vragen hebben of meer informatie nodig hebben, dan kan je contact met ons opnemen.

privacy verklaring

Return to Sender respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Jouw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op de website van Return to Sender. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Door het aanmelden op de online nieuwsbrief van Return to Sender verleen je tegelijkertijd toestemming om jouw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. Return to Sender gebruikt deze opgeslagen informatie om je te informeren over activiteiten van Return to Sender en om webstatistieken te ontwikkelen. Ook kan het voorkomen dat Return to Sender je per e-mail benadert om deel te nemen aan marktonderzoek ter verbetering van haar producten en/of dienstverlening. Jouw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift.

Return to Sender maakt gebruik van een programma dat onder andere registreert hoe vaak www.returntosender.nl wordt bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van haar bezoekers zijn. Return to Sender gebruikt hiervoor cookies. Dat zijn kleine bestanden die door je computer worden gedownload als je www.returntosender.nl bezoekt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem. Je kunt je eigen browser zo instellen dat je een bericht krijgt voordat een website een cookie naar jouw computer stuurt en of je deze al dan niet accepteert.

Mocht je vragen hebben of meer informatie nodig hebben, dan kan je contact met ons opnemen.